Tarieven

Een intake met QEEG-meting 

De kosten voor een intake zijn € 90,75. Tijdens de intake worden de klachten besproken, is er een basisuitleg over hoe de hersenactiviteit normaal gesproken zou moeten zijn, er wordt een QEEG meting gedaan onder drie verschillende omstandigheden en daarna volgt een analyse van de resultaten.  Na de intake is meteen duidelijk of er een indicatie voor behandeling met neurofeedback is of niet. Een intake duurt anderhalf tot twee uur. Binnen twee weken volgt een schriftelijk rapport met een behandeladvies.

Neurofeedback per consult 

De kosten voor een een neurofeedbackbehandeling zijn € 54.45. Een neurofeedbackbehandeling duurt gemiddeld 30 minuten.  

Een tussen- en nameting met QEEG-meting en evaluatie 

De kosten voor een tussen- of nameting en evaluatie zijn € 90.75. Bij de tussen- en nameting wordt het behandeltraject geëvalueerd en wordt de vooruitgang en verandering in de hersenactiviteit besproken op basis van de verzamelde behandelgegevens en een QEEG-tussenmeting. Ook worden de veranderingen in de klachten  besproken. U ontvangt een schriftelijke rapportage. Een nameting duurt ongeveer 60 minuten.

Een afspraak annuleren  

Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan kunt u de afspraak annuleren. Het is belangrijk dat u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren annuleert. Dit kan via de app, SMS, telefonisch  (gsm 06-29031721) of per e-mail. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, moeten wij in rekening brengen.

  

Vergoeding 

Er zijn verschillende mogelijkheden om (een deel van) de kosten voor neurofeedbackbehandelingen vergoed te krijgen. Onderstaande informatie dient te allen tijde, op eigen verantwoording door jezelf gecontroleerd en onderzocht te worden voor je persoonlijke situatie! Overigens, de eigen bijdrage geldt niet voor aanvullende verzekeringen. Over de vergoeding kan altijd contact opgenomen worden met BMC de Vallei. Je krijgt dan de beschikbare informatie over hoe een vergoeding aangevraagd kan worden.

Budget ‘neurofeedback voor kinderen van 0-18 jr met een diagnose AD(H)D’

Omdat ik ‘neurofeedbackpsycholoog NIP’ ben, is er vergoeding mogelijk vanuit verschillende aanvullende verzekeringen uit het budget ‘neurofeedback’. Het gaat hier om de VGZ, IZA, IZZ, IZK, UMC, Univé en nóg een aantal verzekeringen. Deze vergoeding is een vast bedrag van €1000,- per jaar.  Er moet gezocht worden op ‘neurofeedback voor kinderen van 0-18 jr met een diagnose AD(H)D’. Het is raadzaam om contact op te nemen met BMC de Vallei, als je denkt in deze categorie te vallen.

Budget ‘alternatieve zorg natuurgeneeskunde’

Veel ziektekostenverzekeraars bieden, afhankelijk van de aanvullende verzekering, een (gedeeltelijke) vergoeding voor neurofeedback. Ik ben aangesloten bij twee beroepsverenigingen, de VBAG en de NVPA en de daarbij horende koepelorganisatie de RBCZ. Deze zijn erkend door de meeste zorgverzekeraars. Dat houdt in dat, afhankelijk van welke aanvullende verzekering je hebt, vergoed wordt uit het budget ‘alternatieve zorg natuurgeneeskunde’. De hoogte van de vergoeding hangt ook af van welke aanvullende verzekering je hebt. 

Het is belangrijk dat je altijd zelf nagaat bij de ziektekostenverzekeraar of er voor ‘alternatieve zorg natuurgeneeskunde’ vergoedingen beschikbaar zijn.

Werkgevers

In sommige gevallen is de werkgever bereid de kosten of een deel daarvan te betalen. Het is immers ook in het belang van de werkgever dat je goed functioneert; bijvoorbeeld in geval van burn-out klachten, stress, aandacht- en concentratieproblemen en slaapproblemen. Ook wordt de neurofeedback soms vergoed in geval van een arbeidsgerelateerd ongeval met bepaalde klachten tot gevolg.  Verder kunnen via de belasting de kosten opgevoerd worden onder het kopje “Studiekosten”, als de behandeling tot doel heeft te investeren in je carrière en ontwikkeling/loopbaanverbetering. Studiekosten ter verbetering van de arbeidspositie zijn aftrekbaar, vandaar dat enkel de onkosten boven de drempel in aftrek genomen kunnen worden. Hiervoor kan het beste contact opgenomen worden met het regionale belastingkantoor.

Inkomstenbelasting

Bij je aangifte inkomstenbelasting mag je ziektekosten opvoeren die je maakt voor jezelf, je partner en je kinderen jonger dan 27 jaar. Je moet wel kunnen aantonen dat je de kosten hebt gemaakt. Je mag de ziektekosten pas opvoeren als ze bij elkaar opgeteld boven een bepaalde drempel uitkomen. Deze drempel is voor iedereen verschillend. Dankzij verschillende maatregelen komen ouderen, zieken en mensen met een laag inkomen eventueel in aanmerking voor aftrek van hun buitengewone uitgaven. Buitengewone uitgaven in de inkomstenbelasting zijn uitgaven wegens ziekte, handicap, bevalling, overlijden, arbeidsongeschiktheid, chronische ziekte, ouderdom en adoptie. Deze buitengewone uitgaven vallen onder de zogenoemde ‘Persoonsgebonden’ aftrek. Om te zien of je hiervoor in aanmerking komt kun je de website www.meerkosten.nl raadplegen.

En verder

Bij ziekte komt je mogelijk, naast landelijke financiële regelingen, in aanmerking voor gemeentelijke regelingen zoals Bijzondere Bijstand of een PGB.