Trainen met hersengolven

Neurofeedback is een behandelmethode waarbij afwijkende hersengolven getraind worden om klachten te verminderen. De behandeling is gebaseerd op het gegeven dat bepaalde  klachten gepaard gaan met afwijkende hersengolven. Steeds meer onderzoeken laten zien dat klachten zoals aandacht- en concentratiestoornissen, stemmingswisselingen, hoofdpijn, stress en moeheid ook te meten zijn met behulp van zogenaamde EEG-metingen.

Bij BMC de Vallei wordt de behandeling uitgevoerd door een ‘neurofeedbackpsychoog NIP’. De afwijkende hersengolven uit de EEG-meting worden geselecteerd en zichtbaar gemaakt in een QEEG-meting. Deze afwijkende golven zijn de basis voor de neurofeedbacktraining. Tijdens een behandeling met neurofeedback worden afwijkende hersengolven aan de cliënt getoond op een beeldscherm. Hierdoor ziet de cliënt continu de eigen hersengolven. De hersengolven worden gevisualiseerd met behulp van een animatie (een spelletje of film), waarbij verbetering van hersengolven gepaard gaat met een goed verloop van de animatie en verslechtering van de hersengolven te zien is als een slechter verloop van de animatie. De cliënt leert dus de eigen hersengolven positief te beïnvloeden. Omdat de hersenen leren hun toestand te verbeteren, zijn veranderingen door neurofeedback in principe blijvend, in tegenstelling tot medicamenteuze behandeling. Bovendien is neurofeedback pijnloos en zonder bijwerkingen. Op basis van de intake wordt een ‘op maat’ behandelplan gemaakt, passend bij uw hersenactiviteit en klachten. Ook werkt neurofeedback  in combinatie met andere  therapeutische behandelingen vaak heel goed.

Er zijn steeds meer wetenschappelijke studies die het effect van neurofeedback aantonen. Bij ziektebeelden als AD(H)D, epilepsie en depressie zijn deze effecten reeds meerdere keren aangetoond. Recent onderzoek beschrijft ook de resultaten bij o.a. autisme, migraine, geheugenproblematiek, epilepsie, angststoornissen en obsessief compulsieve stoornissen.

Bij BMC de Vallei wordt de behandeling uitgevoerd door een neurofeedbackpsycholoog NIP. Voor meer informatie bel 06-29031721 of mail naar [email protected].